Jeżeli cokolwiek zadzieje się z produktem, który zakupisz w naszym sklepie, przysługuje Ci prawo do reklamacji.

Aby rozpoczął się proces reklamacji produkt musi trafić do nas z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Możesz go pobrać tutaj: FORMULARZ REKLAMACJI

Wadliwy towar reklamujący powinien dostarczyć do nas osobiście lub wysłać na adres siedzimy firmy przesyłką pocztową lub kurierską (koszta przesyłki ponosi reklamujący).

adres do wysyłki:
Laptop Elements
Kamil Zakrzewski
ul. Podwale 8
68-200 Żary

W naszej ofercie znajdą Państwo sprzęt nowy oraz używany.

O tym czy sprzęt jest nowy czy używany świadczy okres gwarancji widniejący w opisie produktu.

SZCZEGÓŁY GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Na sprzęt używany udzielamy gwarancji 30 dni od daty zakupu, chyba że na aukcji napisane jest inaczej lub sprzęt jest objęty gwarancją producenta.  Sprzęt nowy objęty jest 12 lub 24 miesięczną gwarancją.

2. Gwarancja obowiązuje od daty wystawienia dokumentu sprzedaży oraz karty gwarancyjnej.

3. Sprzęt wysyłany do reklamacji powinien być odpowiednio zapakowany oraz dobrze zabezpieczony, elementy elektroniczne oraz wrażliwe na wstrząsy i upadki np. matryce LCD lub Dyski HDD powinny być dobrze zabezpieczone folią bąbelkową.

4. Warunkiem przyjęcia wadliwego sprzętu do reklamacji jest dostarczenie go wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną oraz dokładnym opisem usterki.

5. Wady i uszkodzenia sprzętu powstałe w okresie obowiązywania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni od daty otrzymania sprzętu. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach firma Laptop Elements zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 60 dni.

6. Jeśli naprawa wadliwego sprzętu lub wymiana na identyczny okaże się nie możliwa wówczas Firma Laptop Elements zastrzega sobie prawo do wymiany reklamowanego towaru na towar o zbliżonej wartości i podobnych parametrach.

7. Gwarancją nie są objęte: 

  • elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu,
  • uszkodzenia wynikłe z wad zasilania, pożaru, powodzi oraz niewłaściwego użytkowania sprzętu, 
  • czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu, 
  •  błędy natury programowej spowodowane niewłaściwą instalacją oprogramowania, niewłaściwą instalacją sterowników, uszkodzenia spowodowane przez inne oprogramowanie ( np. wirusy)

8. Firma Laptop Elements nie odpowiada za utratę danych związanych z uszkodzeniem jakiegokolwiek nośnika danych oraz za dane obecne na wysłanym do reklamacji nośniku danych. 

9. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w następujących przypadkach: 

  • gdy dokonano naprawy lub przeróbki przez osoby nieuprawnione, które doprowadziły do uszkodzenia sprzętu (np. przeprogramowano nieprawidłowo BIOS, zdjęto oryginalne chłodzenie, zastosowano nieodpowiedni zasilacz, zerwano plomby gwarancyjne itp.) 
  • gdy element nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, ( np. powstałych przy uderzeniu lub przy używaniu nieodpowiednich narzędzi, np. pęknięcie matrycy , zalanie klawiatury itp. )
  • gdy sprzęt używany był niezgodnie z jego podstawowymi parametrami lub funkcją
  • gdy nie zapewniono odpowiednich warunków do poprawnego działania sprzętu(np. chłodzenie )

10 .Jeżeli dostarczony do reklamacji sprzęt okaże się sprawny Firma Laptop Elements ma prawo obciążyć reklamującego kosztami testowania sprzętu oraz kosztami przesyłki, natomiast w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta produkt będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

11. Przesyłkę zwrotną od firmy Laptop Elements z towarem po rozpatrzeniu gwarancji należy zawsze dobrze sprawdzić w obecności kuriera. W wyniku uszkodzenia przesyłki należy sporządzić stosowny protokół wraz z kurierem.

12. Sprzęt opisany jako nietestowany to sprzęt lub podzespół, którego z przyczyn technicznych bądź braku reszty części nie jesteśmy w stanie rzetelnie przetestować. Może okazać się sprawny jednak należy traktować go jako USZKODZONY ponieważ nie udzielamy na niego żadnej gwarancji, nie podlega także zwrotowi. 

13. Sprzęt wystawiony jako nietestowany, uszkodzony nie podlega zwrotowi. ** Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

14. Firma Laptop Elements zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.